Termeni si conditii

WeClean.Ro este un site prezent pe internet la adresa https://www.WeClean.ro, având ca scop facilitarea întâlnirii cererii cu oferta in domeniul serviciilor de curatenie din Romania.

Membru furnizor al WeClean.ro este persoana fizica sau juridica romana care completează corect formularul de înscriere pe site prezent in pagina disponibila după autentificarea pe site. Membrii furnizori ai WeClean.ro pot face oferte la cererile postate pe site de către diverse persoane fizice si juridice (Beneficiari). De asemenea, Membrii furnizori pot vizualiza datele de contact ale Beneficiarilor.

Drepturile și obligațiile membrilor furnizori si Beneficiarilor

Pentru a deveni Membru furnizor, o persoana fizica sau juridica romana trebuie sa completeze formularul de înscriere, sa confirme adresa de e-mail, ca este de acord cu termenii si condițiile site-ului si sa completeze cu date reale informațiile cu privire la Datele de identificare ale firmei sau Persoanei Fizice, Adresa Completa si Număr Telefon.

Membrii furnizori ai WeClean.ro au dreptul de publica oferta lor cu privire la serviciile de curățenie solicitate de Beneficiari, de a le solicita detalii cu privire la cererile transmise si de a lua legătura cu Beneficiarii in momentul in care câștiga (îi este acceptată oferta ) una din cererile postate de Beneficiari.

Membrii furnizori au obligația de a furniza date complete (titlu, descriere si poze pertinente) pentru serviciile furnizate prin site-ul WeClean.ro Răspunderea pentru toate datele furnizate Proprietarilor WeClean.ro sau pentru informațiile publicate revine in totalitate autorilor lor.

Atât Beneficiarii cat si Membrii Furnizori sunt responsabili pentru demersurile care trebuie întreprinse pentru a obține un cont pe WeClean.ro si trebuie sa se asigure de confidențialitatea datelor găsite sau primite prin intermediul site-ului nostru.

Reguli pentru Membrii Furnizori

Membrii Furnizori - Firmele de Curățenie sau Persoanele fizice care oferă aceste servicii trebuie sa presteze serviciile care au convenit in urma acceptarii ofertei de către beneficiar.

Serviciile Membrilor Furnizori trebuie sa includă (Soluții de curățenie, Aparate de Curățenie, Ustensile de Curățenie, TVA,taxe de drum si orice alte eventuale taxe care decurg pana la finalizarea serviciului ofertat ).

Membrii Furnizori - Firmele de Curățenie sau Persoanele Fizice care prestează aceste servicii NU au voie sa contacteze clientul final decât prin intermediul sitului. Nu au voie sa ceara sau sa ofere date de contact pana la acceptarea ofertei.

Reguli pentru Beneficiari

Beneficiarii nu au voie sa liciteze cu alte conturi pentru a scădea prețul licitației.

Beneficiarii trebuie sa achite prețul ofertei acceptate in timpul convenit si prin metoda de plata acceptata de Membrii Furnizori.

Beneficiarii nu au voie sa șantajeze Membrii Furnizori prin calificativul ce urmează a fi acordat pentru a obține bunuri sau servicii. WeClean.ro își rezerva dreptul de a modifica sau șterge calificativele care încalcă termenii si condițiile.

Drepturile si obligațiile Proprietarilor

Proprietarii au dreptul de a suspenda conturile Membrilor care încalcă prezentul regulament.

Proprietarii WeClean.ro se obliga sa mențină on-line site-ul cu excepția întreruperilor neprevăzute, de natura tehnica.

Proprietarii WeClean.ro NU răspund in nicio împrejurare in raport cu datele sau informațiile publicate de membrii WeClean.ro.

Proprietarii WeClean.ro își rezerva dreptul de a șterge informațiile false sau de slaba calitate publicate de membri, fără atenționare prealabila.

Accesarea paginii WeClean.ro este permisa pe termen limitat si ne rezervam dreptul de a retrage acest serviciu fără nici o notificare in prealabil.

Comunicarea dintre Proprietari si Membrii WeClean.ro se face prin mesaje email (la adresa office@weclean.ro), si numai in mod excepțional telefonic. Membrilor WeClean.ro le revine răspunderea menținerii in funcțiune a contului de mail declarat in fisa de cont pentru a nu putea invoca in nicio împrejurare neprimirea mesajelor Proprietarilor.

Administrarea conturilor

Proprietarii WeClean.ro își rezerva dreptul de a nu acorda acces sau de a suspenda accesul persoanelor juridice ale căror date de identificare nu corespund cu datele ce se găsesc pe site-ul Ministerului de Finanțe si/sau persoanelor juridice sau fizice care au efectuat orice fel de tentativa de frauda pe WeClean.ro.

Modificarea regulilor de utilizare

Pentru protejarea scopului in care a fost proiectat site-ul: facilitarea întâlnirii cererii cu oferta in domeniul serviciilor de curățenie Proprietarii își rezerva dreptul de a modifica regulile de utilizare fără a contraveni legilor romanești in vigoare.

Frauda

Orice acțiune întreprinsa de membri pe Www.weclean.ro care poate constitui o frauda de orice fel este interzisa cu desăvârșire si se soldează cu suspendarea definitiva a contului de acces al întreprinzătorului.

Utilizări interzise:

WeClean.ro se poate folosi doar in termeni legali si orice abuz va fi raportat organelor competente.

Nu puteți folosi platforma decât pentru scopul principal al acesteia, de a facilita întâlnirea cererii cu oferta si nu se va putea folosi in situațiile următoare:

 • a. in orice fel ar încalcă orice lege locala, națională și internațională.
 • b. in orice fel ar deveni ilegala sau frauduloasa sau ar avea un scop fraudulos.
 • c. Pentru a trimite, cu buna știința primi, încărca, descărca, utilizarea sau reutilizarea orice material care nu este în conformitate cu standardele noastre de conținut.
 • d. Pentru a transmite, sau obține contacte , orice mesaje publicitare nesolicitate sau neautorizate sau materiale promoționale de orice alta forma .(spam).
 • e. De a furniza date de contact ( Nume Persoana Fizica/Persoana Juridica, e-mail, adresa, telefon sau orice alte date cu caracter privat anterior acceptării ofertei de către Beneficiari

Modalitatea de Utilizare WeClean.ro

WeClean.ro funcționează după cum urmează:

 • a. Cumpărătorii (numiți si beneficiari) vor posta pe site o cerere de oferta pentru serviciul/serviciile de curățenie căutate . Astfel trebuie introduse detaliile cu privire la locație, dimensiuni, tipul curăteniei si data solicitării
 • b. Membrii Furnizori – Firmele de Curatenie sau Persoanele Fizice care presteaza Servicii de Curatenie vor putea sa-si ofere serviciile dupa standardele lor. Efectuarea serviciului de curatenie va avea loc dupa termenii si conditiile acestora.
 • c. Dupa incheierea fiecarei tranzactii Benefiaciarul trebuie sa acorde calificativ pentru cresterea credibilitatii Membrilor Furnizori – Firmelor de Curatenie

Date de contact

Utilizatorilor nu le este permis sa introduca date de contact in scopul finalizarii tranzactiei in afara siteului. Incalcalrea acestei prevederi va duce la suspendarea contului pe o perioada nelimitata.:

Raspunderea WeClean.ro

 • a. Materialele expuse pe siteul nostru sunt oferite fara garantarea exactitatii acestora.
 • b. Nu ne asumam raspunderea pentru orice pierdere sau dauna suferita de utilizator direct sau indirect in urma folosirii siteului WeClean.ro
 • c. Nu ne asumam raspunderea pentru orice pierdere de date suferita sau orice pierdere de afacere online de catre utilizator.
 • d. Localitatile si informatiile cartografice sunt oferite strict informational si sunt bazate pe informatiile primite de la Beneficiari sau de la Membrii Furnizori. Nu ne asumam nici o raspundere in ce priveste exactitatea lor.
 • e. Nu suntem responsabili de moartea sau ranirea oricarei persoane datorate neglijentei sau exactitatii unui mesaj expus pe siteul nostru.
 • f. WeClean.ro nu ofera servicii de curatenie Rolul WeClean.ro este sa intermedieze conectarea beneficiarilor aflati in cautarea serviciilor de curatenie cu firmele de curatenie care ofera aceste servicii.
 • g. Beneficiarii si Membrii Furnizori au obligatia de a respecta serviciile si ofertele acceptate, prin urmare WeClean.ro NU isi asuma raspunderea pentru eventualele neintelegeri aparute.
 • h. Proprietarii WeClean.ro NU isi asuma responsabilitatea pentru siguranta serviciilor si calificarea Membrilor Furnizori. Orice dauna produsa de catre Membrii Furnizori va trebui solicitata de catre Beneficiari direct acestora.
 • i. Proprietarii WeClean.ro NU sunt responsabili pentru serviciile oferite de catre Persoanele Juridice sau Persoanele Fizice inregistrate pe site-ul WeClean.ro